Navigation

PROVERITE DA LI JE NEKO GLASAO UMESTO VAS

Niste glasali na predsedničkim izborima 2017. godine, a sumnjate da je neko glasao u vaše ime, odnosno u ime preminule osobe sa kojom ste u srodstvu?

Imate zakonsko pravo da podnesete Republičkoj izbornoj komisiji ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA U VEZI SA OBRADOM PODATAKA O LIČNOSTI i proverite da li je neko glasao u vase ime.

Da bi ste uputili formalni Zahtev Republičkoj izbornoj komisiji potrebno je da:

  1. Popunite Zahtev sa vašim ličnim podacima ili podacima preminule osobe sa kojom ste u srodstvu;
  2. Nakon popunjavanja kliknite na dugme "Preuzmite zahtev kao PDF", odštampajte sačuvani fajl i proverite ispravnost podataka.
  3. Potpišite Zahtev i pošaljite ga ili lično odnesite u pisarnicu RIK-a na adresu- Kralja Milana 14, 11000 Beograd.

Slanje Zahteva u elektronkom obliku ne obavezuje RIK da odgovri na vaš zahtev.

Republička izborna komisija ima rok od 30 dana, od dana predaje Zahteva, da vam dostavi kopiju izvoda iz biračkog spiska na kojem možete da vidite da li pored vašeg imena i prezimena postoji potpis u izvodu.

Ukoliko postoji potpis pored vašeg imena i prezimena, a sigurni ste da nije Vaš, postoji osnovana sumnja da je neko zloupotrebio vaše biračko pravo. U tom slučaju, imate pravo da podnesete krivičnu prijavu protiv N.N. lica. U slučaju da Vam je potrebna podrška pravnika, obratite se pravnoj službi "Građana na straži" na [email protected].

U slučaju da RIK ne odgovori u roku od 30 dana, ili odgovor na vaš zahtev bude negativan, možete izjaviti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

NAPOMENE:

  1. Udruženje CRTA ne prikuplja i ne čuva vaše lične podatke koje ostavljate prilikom popunjavanja ovog Zahteva.
  2. Zahtev mogu podneti i zakonski naslednici umrlog lica. Ukoliko se Zahtev podnosi za preminulo lice potrebno je da u samom tekstu Zahteva upišete podatke preminulog lica a da kao podnosioca Zahteva navedete lično vas.
  3. Zahtev koji podnosi zakonski naslednik umrlog lica sadrži i podatke o identitetu umrlog. Uz zahtev se prilaže izvod iz matične knjige umrlih, kao i dokaz o srodstvu podnosioca sa umrlim licem.

Pošaljite zahtev ( do sada preuzeto: )

Nakon popunjavanja Zahteva isti možete preuzeti kao PDF dokument. Nakon preuzimanja dokumenta možete ga odštampati ili sačuvati na vaš računar.

Preuzmite zahtev kao PDF

NAPOMENA:

U slučaju da Zahtev podnosi zakonski naslednik umrlog lica, potrebno je upisati podatke o identitetu umrlog. Uz zahtev se prilaže izvod iz matične knjige umrlih, kao i dokaz o srodstvu podnosioca sa umrlim.

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

KRALJA MILANA 14, BEOGRAD

 

Z  A  H  T  E  V

za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Na osnovu člana 24. satv 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br.97/08 i 104/09 - dr.zakon), od gore navedenog rukovaoca zahtevam:

obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i kopiju traženog dokumenta

Dostavljanje kopije dokumenta koja sadrži traženu informaciju na sledeću adresu: i elektronskom poštom/poštom na adresu

Ovaj zahtev se odnosi na sledeće podatke: 

Da li, na osnovu odredbe propisane Zakonom o izboru narodnih poslanika (čl.68. stav 3), postoji svojeručni potpis pored imena i prezimena u izvodu iz biračkog spiska na biračkom mestu broj u

dana 12.04.2017 godine 

 

Podnosilac zahteva/ime i prezime,
ime jednog roditelja


    

datum i mesto rođenja


    

jedinstveni matični broj građana


    

adresa


____________________________________

Potpis